Δωρεάν Μεταφορικά απο 50€
BLACK FRIDAY – Προσφορές σε TOP Brands

Πολιτική απορρήτου – Cookies

Η προσωπική επιχείρηση της Αγγελικής Κεφαλογιάννη, με σκοπό την λειτουργία Κέντρο Αισθητικής και το λιανικό εμπόριο αρωμάτων, καλλυντικών και προϊόντων περιποίησης, η οποία εδρεύει στην Μαλικούτη 30, Ηράκλειο Κρήτης, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@lumina.gr, τηλέφωνο 2810223367 κύρια και δικαιούχος του εμπορικού καταστήματος παροχής υπηρεσιών περιποίησης και θεραπείας σώματος και προσώπου καθώς και εμπορίας αρωμάτων, καλλυντικών και προϊόντων περιποίησης με την ονομασία «Lumina – Κέντρο Αισθητικής», ενδιαφέρεται για ζητήματα απορρήτου και έχει ως προτεραιότητα της την διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων. Για αυτό τον λόγο καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, κατά την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που εσείς μας παρέχετε, ώστε να διασφαλίσουμε το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών/προμηθευτών της συγκεκριμένη ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους της παρούσας πολιτικής απορρήτου καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική νομοθετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας πολιτικής απορρήτου. Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων προς εναρμόνιση με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο.

Συνεπώς οι παρόντες όροι προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι δυνατό να υπόκεινται σε αναθεώρηση και ενημέρωση οποιαδήποτε στιγμή. Η επιχείρηση μας δεσμεύεται για την ενημέρωση σας για οποιαδήποτε μεταβολή στην πολιτική απορρήτου της. Με την υπογραφή της υπεύθυνης δήλωσης αποδοχής/ συγκατάθεσης της παρούσας πολιτικής απορρήτου και με την  παροχή των προσωπικών σας δεδομένων προς την εταιρεία μας δηλώνετε ότι έχετε ενημερωθεί πλήρως και με σαφήνεια για τους όρους που συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν, ότι έχετε λάβει γνώση των νομίμων δικαιωμάτων σας καθώς και πως παρέχετε την συγκατάθεση σας για την επεξεργασία από την εταιρεία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Με τον όρο «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» νοείται κάθε πληροφορία που δύναται να σας ταυτοποιήσει άμεσα (π.χ. το ονοματεπώνυμο σας) ή έμμεσα (π.χ. ο αριθμός τηλεφώνου σας). Αυτό σημαίνει ότι τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων στοιχεία όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας, ονόματα χρήστη, προσωπικές προτιμήσεις και αγοραστικές συνήθειες. Το άτομο (φυσικό πρόσωπο) στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ονομάζεται υποκείμενο των δεδομένων.

2. Τι είναι η επεξεργασία δεδομένων;

Επεξεργασία δεδομένων είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή προσωπικών δεδομένων. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα που τηρεί και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ονομάζεται υπεύθυνος επεξεργασίας. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα στο οποίο έχει ανατεθεί η επεξεργασία των δεδομένων εκ μέρους του υπεύθυνου επεξεργασίας ονομάζεται εκτελών την επεξεργασία.

3. Ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε;

Η προσωπική επιχείρηση της Αγγελικής Κεφαλογιάννη, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα των πελατών/προμηθευτών του ως άνω εμπορικού καταστήματος μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν και μόνο για τους στο παρόν αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας. Η επιχείρηση μας συλλέγει τέσσερις τύπους πληροφοριών σχετικά με τους πελάτες/προμηθευτές:

1. Στοιχεία που ο επισκέπτης μας δίνει κατά την εγγραφή του ως πελάτης.
2. Στοιχεία που ο επισκέπτης/χρήστης μας παρέχει για την εγγραφή τους στην υπηρεσία ενημερωτικού δελτίου (newsletter) της επιχείρησης.
3. Στοιχεία που ο επισκέπτης/χρήστης μας παρέχει για την κατάρτιση της μεταξύ μας σύμβασης.

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία μπορεί να συλλέγονται είναι τα ακόλουθα:

– Ονοματεπώνυμο
– Διεύθυνση κατοικίας
– Ταχυδρομικός κώδικας
– Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
– Τηλέφωνο επικοινωνίας
– Στοιχεία πιστωτικής κάρτας
– Στοιχεία αποστολής-παράδοσης παραγγελίας
– Στοιχεία τιμολόγησης
– Επάγγελμα
– Ημερομηνία γενεθλίων
– Χόμπι

4. Πως λειτουργεί η υπηρεσία ενημερωτικού δελτίου(newsletter);

Η επιχείρηση παρέχει στους χρήστες της Ιστοσελίδας της την δυνατότητα αποστολής ενημερωτικού δελτίου(newsletter) στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση εφόσον δηλώσουν ότι επιθυμούν να επωφεληθούν αυτής της υπηρεσίας. Η αποστολή newsletter από την επιχείρηση είναι απόλυτα συμβατή με τους κανονισμούς αποστολής αλληλογραφίας. Δεν πρόκειται να γίνει καταχρηστική χρήση της εν λόγω υπηρεσίας. Η επιχείρηση κάνει χρήση της υπηρεσίας Mailchimp για την διαχείριση του newsletter της. Κατά την εγγραφή σας ως χρήστης σας δίνετε η δυνατότητα εγγραφής στο newsletter. Αν το επιλέξετε θα σας αποσταλεί σχετικό μήνυμα στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου ώστε να μας παρέχεται με ρητή σας ενέργεια τη συγκατάθεση σας για την περιοδική αποστολή ενημερωτικού δελτίου. Η επιχείρηση μας έχει συμβατικά εξασφαλίσει την ασφάλεια των δεδομένων σας μέσω σχετικής συμφωνίας με την επιχείρηση Rocket Science Group LLC ως εκτελεστή της επεξεργασίας (https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/ ). Ο χρήστης της υπηρεσίας μπορεί σε κάθε περίπτωση και οποτεδήποτε να ζητήσει τη διακοπή
λήψης διαφημιστικών μηνυμάτων, αφού σε κάθε μήνυμα συμπεριλαμβάνεται και η επιλογή ανάκλησης της συγκατάθεσης του. Για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει μπορείτε να επικοινωνείτε με την επιχείρηση είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@lumina.gr) είτε μέσω της τηλεφωνικής γραμμής εξυπηρέτησης (+30 2810 223367).

5. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για τους εξής σκοπούς:

1. Την έναρξη, διατήρηση και εκτέλεση των μεταξύ μας συναλλακτικών σχέσεων. Τα δεδομένα που μας παραχωρείτε θα χρησιμοποιηθούν για την ορθή κατάρτιση και εκτέλεση των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και των σχετικών με αυτές ενεργειών (αποστολή απόδειξης, την αλλαγή η ακύρωση κάποιου ραντεβού, ταυτοποίηση πελάτη όταν είναι αναγκαίο, διαχείριση των πληρωμών κ.λπ.).

2. Την προώθηση και διαφήμιση των προϊόντων και υπηρεσιών μας. Ενδέχεται να ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για να σας αποστείλουμε
στοχευμένο υλικό ή γενικευμένα διαφημιστικά μηνύματα και προωθητικό υλικό σχετικά με νέα προϊόντα και υπηρεσίες ή ειδικές προσφορές του καταστήματος μας (μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεομοιοτυπίας, μηνύματος SMS κ.λπ.).

3. Την στατιστική έρευνα. Τα προσωπικά σας δεδομένα για τα οποία έχετε παρέχει την συγκατάθεση σας μας βοηθούν να εποπτεύουμε την επισκεψιμότητα του καταστήματος μας, τις καταναλωτικές συνήθειες των πελατών μας και τις ανάγκες προμήθειας προϊόντων.

4. Την υποχρεωτική συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Η επιχείρηση μας επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε προκειμένου να εναρμονιστεί με τις επιταγές της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας(έκδοση αποδείξεων, αρχή λογοδοσίας, διατήρηση δεδομένων για ελάχιστη διάρκεια κ.λπ.).

6. Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των δεδομένων;

Η συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται για την υποστήριξη και την παρακολούθηση των συναλλακτικών σας σχέσεων με την επιχείρηση, την κατάρτιση και εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης και την καλύτερη εξυπηρέτηση σας και έχει ως νόμιμη βάση της την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση σας αναφορικά με το είδος των δεδομένων και τους σκοπούς της επεξεργασίας, εντός του πλαισίου της κείμενης νομοθεσίας

7. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας;

Αποδέκτες των δεδομένων είναι:
(Α) Η ατομική επιχείρηση της Αγγελικής Κεφαλογιάννη  και το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της επιχείρησης, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας,
(Β) οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις, οι οποίες επεξεργάζονται τα δεδομένα σας ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας,
(Γ) οι δημόσιες ή δικαστικές υπηρεσίες ή ανεξάρτητες αρχές, εφόσον προκύπτει από διάταξη νόμου ή εισαγγελική παραγγελία ή δικαστική απόφαση/διαταγή.

8. Πως εξασφαλίζουμε ότι οι εκτελούντες την επεξεργασία σέβονται τα δεδομένα σας;

Οι εκτελούντες την επεξεργασία έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την επιχείρηση μας:
– Να τηρούν εχεμύθεια.
– Να μη μοιράζονται δεδομένα με τρίτους χωρίς την άδεια της επιχείρησης.
– Να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας.
– Να συμμορφώνονται με το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
– Να μην προβαίνουν σε επεξεργασία πέρα από αυτήν που τους επιτρέπει η επιχείρηση σύμφωνα με τους σκοπούς επεξεργασίας.

9. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούνται τα δεδομένα σας;

Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τους πελάτες/προμηθευτές του ηλεκτρονικού μας καταστήματος συλλέγονται και διατηρούνται για τον απολύτως απαραίτητο χρόνο που απαιτείται για τους ως άνω σκοπούς επεξεργασίας και μετά διαγράφονται. Η διάρκεια επεξεργασίας των δεδομένων καθορίζεται από την υποχρέωση διατήρησης που επιβάλλει το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση μας τα διατηρεί τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η σύμβαση καθώς και για όσο διάστημα δύνανται να προκύψουν νομικές αξιώσεις που απορρέουν από αυτή. Ακόμη είναι πιθανή η παράταση της χρονικής διάρκειας διατήρησης των δεδομένων για λόγους απόδειξης ενώπιον των δικαστηρίων σχετικά με την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων της επιχείρησης είτε για λόγους συμμόρφωσης με τις υποδείξεις δημοσίων ή ανεξάρτητων αρχών.

10. Είναι ασφαλή τα δεδομένα σας;

Η επιχείρηση μας δεσμεύεται να διαφυλάσσει τα προσωπικά σας δεδομένα. Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών/προμηθευτών του εμπορικού μας καταστήματος επιστρατεύουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας δεδομένων για την αποτροπή του κινδύνου απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και κοινοποίησης τους. Επανεξετάζουμε και τροποποιούμε τα μέτρα ασφαλείας κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο. Η επεξεργασία των δεδομένων σας με οποιονδήποτε τρόπο επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς. Οι υπάλληλοι μας έχουν στο σύνολο τους αναλάβει έναντι της εταιρείας
δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ενώ όπως ως άνω αναφέρεται η επιχείρηση μας έχει διασφαλίσει ότι οι εκτελούντες για λογαριασμό της την επεξεργασία πληρούν τις προϋποθέσεις και παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για τον σεβασμό των προσωπικών σας δεδομένων. Η επιχείρηση μας δεν θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους, που δε σχετίζονται με την ίδια, χωρίς τη συγκατάθεση σας, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

11. Ποιά είναι τα νόμιμα δικαιώματα σας;

Όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, έχετε τα εξής δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης: Μπορείτε να μας ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, όπως κατηγορίες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουμε στην κατοχή ή τον έλεγχό μας, για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνται, από που συλλέχθηκαν, αν όχι από σας άμεσα, και σε ποιους έχουν κοινοποιηθεί, κατά περίπτωση. Μπορείτε να λάβετε
από εμάς χωρίς χρέωση ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που κρατάμε για εσάς. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε μια εύλογη αμοιβή για κάθε περαιτέρω αντίγραφο που ενδεχομένως μας ζητήσετε.

Δικαίωμα διόρθωσης: Στην περίπτωση που διαπιστώσετε πως τα δεδομένα σας είναι ανακριβή η ελλιπή μπορείτε να μας ζητήσετε να τα διορθώσουμε ή συμπληρώσουμε .

Δικαίωμα Διαγραφής: Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας εφόσον δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν. Επιπροσθέτως έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε την διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσης σας προς επεξεργασία, εφόσον δεν υπάρχει άλλη νόμιμη βάση για αυτήν.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό επεξεργασίας των δεδομένων σας όταν η ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείται, είναι παράνομη ή για άλλους λόγους.  Εάν προβάλετε αντιρρήσεις, θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν νόμιμοι λόγοι για περαιτέρω επεξεργασία τους. Η επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς διαφήμισης δεν συνιστά νόμιμο λόγο.

Δικαίωμα στη φορητότητα: Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε τα δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο ή την διαβίβαση τους σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

Δικαίωμα εναντίωσης: Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας ή να άρετε την συγκατάθεση σας. Στην περίπτωση αυτή θα σταματήσουμε άμεσα την επεξεργασία των δεδομένων σας, εφόσον δεν υπάρχουν νόμιμοι ή επιτακτικοί λόγοι που υπερισχύουν του δικαιώματος σας.

Δικαίωμα καταγγελίας: Έχετε το δικαίωμα, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23) και στο τηλέφωνο 2106475600 και φαξ 2106475628 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας complaints@dpa.gr

12. Πως μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας στείλετε ένα σχετικό email, περιγράφοντας το δικαίωμα που θέλετε να ασκήσετε είτε στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της επιχείρησης info@lumina.gr με τίτλο-αίτημα «ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ/ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ/ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ/ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ» περιγράφοντας το αίτημα σας. Στη συνέχεια εμείς θα το εξετάσουμε και θα απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό. Απαντάμε στα αιτήματα σας δωρεάν εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή τους. Αν, όμως, το αίτημα σας είναι περίπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων δύναται να λάβουμε παράταση άλλων δυο (2) μηνών εφόσον κριθεί απολύτως αναγκαίο και αφού προηγηθεί σχετική ενημέρωση σας. Αν τα αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η επιχείρηση μας διατηρεί το δικαίωμα μη ανταπόκρισης σε αυτά.

Cookies

Η ιστοσελίδα μας δύναται να χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει και να διευκολύνει τους επισκέπτες της. Τα cookies είναι αρχεία που δημιουργούνται από την ιστοσελίδα μας ή από άλλες πηγές, όπως διαφημίσεις ή εικόνες, google analytics, ενσωματωμένες στη σελίδα με σκοπό την αποθήκευση στον υπολογιστή του επισκέπτη, προσωπικών προτιμήσεων και τεχνικών πληροφοριών ενώ δεν περιέχουν ούτε αποκαλύπτουν προσωπικές πληροφορίες.. Ωστόσο, μπορεί να προτιμάτε να απενεργοποιείτε τα cookies σε αυτόν τον ιστότοπο και σε άλλους. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να γίνει αυτό είναι να απενεργοποιήσετε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Σας προτείνουμε να συμβουλευτείτε την ενότητα Βοήθεια του προγράμματος περιήγησής σας ή να ρίξετε μια ματιά στον ιστότοπο Πληροφορίες για τα cookies που παρέχει οδηγίες για όλα τα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης

Καλάθι αγορών

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ στο Newsletter μας και ΚΕΡΔΙΣΤΕ

10% ΕΚΠΤΩΣΗ

Scroll to Top